پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

با تمام شک و گمان

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۰ ب.ظ
نشـستـه ای به دلـم، بـا تمــام شــک و گمـان!!
خــدا بــه خیــر بـیـــارد خـدای خــــوب جهان

#بی ربط ب احوالات روحی این روزام
  • با نامـــــ و نشـــانــــ