پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

بفرما بتمرگ..!

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ق.ظ

جای "بنشین" و "بفرما" "بتمرگی" گفتند

ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا؟

  • با نامـــــ و نشـــانــــ
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب