پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

تخیّل تو؛خشک شد!

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸ ب.ظ

مرداد, رنگ و بوی "تو" را دارد ...

رنگ عطش

تخیّل تو ...

اضطراب من!

مرداد تشنه است ..

مثل نگاه من که به این صفحه خشک شد!

  • با نامـــــ و نشـــانــــ
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب