پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

خاطرِ تُو

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ق.ظ

در سجده و در رکعت و در سوره و در حمد

شک می کنم از بس که تو در خاطر مایی...

  • با نامـــــ و نشـــانــــ