پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

دهم تلگرام الحرام

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴ ق.ظ

امروز اول برجام الحرام است

مقارن با دهم تلگرام الحرام..!

  • با نامـــــ و نشـــانــــ