پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

زِ دست بنده چه خیزد؟

جمعه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۰۳ ب.ظ

‏چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟! 

‏زِ دست بنده چه خیزد؟خدا نگه دارد...!

  • با نامـــــ و نشـــانــــ
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب