پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

سردچالِ خویش

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ

بیدار می‌نشینم در سردچالِ خویش

شب تا سپیده خواب نمی‌جنبدم به چشم...

  • با نامـــــ و نشـــانــــ