پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

سَرد قضاوت کُنند

جمعه, ۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۳:۳۱ ب.ظ

فکر کردن سخته ؛ برای همینه 

که مردم بیشتر قضاوت میکنند..(...!)

  • با نامـــــ و نشـــانــــ