پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

سَر بَر نمی آرَم

جمعه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰ ب.ظ

من به بعضی چهره ها چون زود عادت میکنم

پیششان سَر بَر نمی آرَم، رعایت میکنم

  • با نامـــــ و نشـــانــــ