پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

طفل دبستانی (۲)

سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۵۸ ب.ظ

همچو آن طفل که غافل به هدف تیر زند

به غلط، گاه نگاهِ تو به ما می افتد

  • با نامـــــ و نشـــانــــ