پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

می کُشد مرا

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۴ ب.ظ

بمان که می کُشد مرا تو را ندیدنت 
تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت...

  • با نامـــــ و نشـــانــــ