پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

هنوز هم ؟!؟

سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ق.ظ

با من به خنده گفت که: باری، هنوز هم؟!

گریان جواب دادمش: آری، هنوز هم!

  • با نامـــــ و نشـــانــــ
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب