پستـــکـــــــ تویـیـــتــــ

بلاگ توییت مکانی برای پستک توییت های من

یادم تو را فراموش

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۳۷ ق.ظ

ای که گفتی عشق را از یاد بردن سخت نیست

عشق راشاید، ولی هرگز مرا نشناختی...

  • با نامـــــ و نشـــانــــ